Bảng báo giá biến tần

Bình Dương AEC đang là nhà cung cấp độc quyền các sản phẩm biến tần GTAKE chính hãng trên toàn quốc với giá cả cạnh tranh, chất lượng được đảm bảo. 3 dòng biến tần được phân phối bao gồm: Biến tần mini; Biến tần đa năng; Biến tần chuyên dụng.

biến tần Bình Dương

Biến tần mini

Biến tần mini nổi bật là dòng biến tần có thiết kế nhỏ gọn, song vẫn đảm bảo được hiệu năng vượt trội, ứng dụng được với nhiều hệ thống vận hành.

Biến tần Giá
GK150-2T0.4B Liên hệ
GK100 Liên hệ
GK150-2T1.5B Liên hệ
GK150-4T0.75B Liên hệ
GK150-4T1.5B Liên hệ
GK150-4T2.2B Liên hệ
GK500-2T0.75B 2.200.000
GK500-2T1.5B 2.850.000
GK500-4T0.75B 3.000.000
GK500-4T1.5B 3.200.000
GK500-2T2.2B 3.500.000
GK500-4T2.2B 3.600.000
GK500-4T3.7B 4.100.000
GK150-2T0.75B 10.000.000

Biến tần đa năng

Biến tần đa năng là biến tần có công suất cao, có khả năng lắp đặt, ứng dụng vào nhiều hệ thống vận hành.

Biến tần Giá
GK620-4T0.75G/1.5LB 3.100.000
GK620-4T1.75G/2.2LB 3.300.000
GK620-4T2.2G/3.7LB 3.900.000
GK620-4T4.0G/5.5LB 4.500.000
GK620-4T5.5G/7.5LB 5.700.000
GK620-4T7.5G/11LB 6.900.000
GK620-4T11G/15LB 8.900.000
GK620-4T15G/18.5LB 10.600.000
GK620-4T18.5G/22LB 13.500.000
GK620-4T22G/30LB 14.600.000
GK620-4T30G/37L 18.900.000
GK620-4T30G/37LB 20.500.000
GK620-4T37G/45L 21.000.000
GK620-4T37G/45LB 23.700.000
GK620-4T45G/55L 27.500.000
GK620-4T45G/55LB 30.300.000
GK620-4T55G/75L 30.800.000
GK620-4T55G/75LB 35.000.000
GK620-4T75G/90L 40.500.000
GK620-4T90G/110L 46.000.000
GK620-4T110G/132L 54.000.000
GK620-4T132G/160L 67.500.000
GK620-4T160G/185L 74.000.000
GK620-4T185G/200L 87.800.000
GK620-4T220G/250L 115.000.000
GK620-4T250G/280L 132.000.000
GK620-4T280G/315L 145.800.000
GK620-4T315G/355L 159.000.000
GK620-4T355G/400L 205.000.000
GK620-4T400G/450L 226.800.000
GK620-4T450G/500L 240.300.000
GK620-4T500G 253.800.000

Biến tần chuyên dụng

Nếu nhà vận hành muốn tối ưu về năng suất cũng như hiệu quả làm việc cho một loại máy nhất định, biến tần chuyên dụng là một lựa chọn hợp lý. Biến tần chuyên dụng GTAKE được thiết kế tối ưu cho một chức năng nhất định, nâng cao hiệu quả hoạt động của máy móc

Biến tần Giá
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T11B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho ngành dệt GK510 Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T3.7B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T5.5B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T7.5B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T11B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T15B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T18.5B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T22B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E -4T30B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T15B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T18.5B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T22B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T30B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T37B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T45B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T55B Liên hệ
Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T75B Liên hệ
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T1.5B 3.700.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T2.2B 3.900.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T3.7B 4.800.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T5.5B 5.900.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T7.5B 6.600.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T11B 8.800.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T15B 10.600.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T18.5B 13.7000.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T22B 16.400.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T22B 17.500.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T30B 19.600.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T37 21.600.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T37B 24.200.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T45L 26.500.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T45B 30.900.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T55D(H) 34.050.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T75(B) 43.500.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T90B 52.400.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T110B 58.100.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T132B 78.050.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T160B 83.800.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T185B 96.400.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T200B 117.900.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T220B 137.000.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T250B 153.300.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T280B 155.900.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T315B 190.800.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T355B 226.700.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T400B 251.300.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T450B 269.000.000
Biến tần vector vòng kín cao cấp GK820 – 4T500B 305.000.000