Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T45B

.
.
.
.