Biến tần chuyên dụng cho máy ép nhựa ES101-4T55B

.
.
.
.