Biến tần chuyên dụng cho thang máy GK620E-4T15B

.
.
.
.